Pierwsze spotkanie w Polsce

Pierwsze spotkanie w Polsce

Spotkanie inaugurujące projekt PLGE zostało zorganizowane w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) w Rzeszowie w dniach 2 i 3 listopada 2018 r., a wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich wchodzących w skład Konsorcjum projektu, z krajów Polski, Holandii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Pierwszy dzień spotkania miał charakter integracyjny i organizacyjny. Po krótkim przedstawieniu uczestników i krótkich prezentacjach przez każdego z partnerów, rozpoczęto dyskusję w zakresie szczegółów projektu. Podczas spotkania rozmawiano o działaniach związanych z projektem, a każdemu partnerowi przydzielono określone zadania. Partnerzy dyskutowali także o terminach kolejnych spotkań projektowych oraz kwestiach związanych z zarządzaniem projektem. Pierwszy dzień spotkania zakończył się około 17.00, ale partnerzy ponownie spotkali się tego dnia podczas wspólnej kolacji, na której również kontynuowano rozmowy o projekcie.

Drugie dnia spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00. Tego dnia skoncentrowano się na działaniach upowszechniających oraz aktywnościach ewaluacji, oceny i monitorowania działań projektowych. Ostatnia część spotkania obejmowała podsumowanie wszystkich zadań i terminów.

Następne spotkanie odbędzie się w marcu przyszłego roku w Santa Croce we Włoszech!