Trzecie spotkanie w Walencji

Trzecie spotkanie w Walencji

W dniach 27 i 28 września partnerzy projektu PLGE spotkali się w Walencji na trzecim już spotkaniu, którego gospodarzem był FyG Consultores. Przedstawiciele wszystkich organizacji biorących udział w projekcie wzięli udział w spotkaniu, które było skuteczne i bardzo przydatne w organizacji przyszłych działań projektu.

Uczestnicy spotkania omówili oraz ocenili pierwszy rezultat, Podręcznik różnicowania, który został już sfinalizowany i przetłumaczony na wszystkie języki Konsorcjum. Ponadto omówiono szablony niezbędne do przygotowania drugiego rezultatu, obejmującego ewaluację potrzeb oraz plan indywidualnego nauczania. Partnerzy rozmawiali również o platformie, która będzie połączona ze stroną internetową projektu, i nad którą obecnie trwają prace prowadzone przez koordynatora projektu.

Spotkanie było także okazją do podsumowania i uzgodnienia kolejnych działań upowszechniających prowadzonych przez partnerów, oraz omówienia kwestii jakości i ewaluacji. Uczestnicy dowiedzieli się od siebie nawzajem o nowych metodach dzielenia się wynikami projektu z grupą docelową.

Kolejne spotkanie zostanie zorganizowane przez partnera Eurospeak w Wielkiej Brytanii w marcu 2020 roku.