Podręcznik różnicowania: rekomendacje opracowane w projekcie

(English) Personalised Learning in Group Environments

Podręcznik różnicowania: rekomendacje opracowane w projekcie

Głównym celem projektu PLGE jest dostarczenie poprzez platformę online zestawu innowacyjnych narzędzi, a także umiejętności i wiedzy, aby nauczyciele języków obcych mogli prowadzić wysokiej jakości szkolenia oraz oferować spersonalizowane możliwości uczenia się podczas kursów grupowych dla osób dorosłych.

Badając sytuację uczenia się języków obcych przez osoby dorosłe, partnerzy projektu stwierdzili, że w wielu przypadkach, mimo że w Internecie dostępnych jest dużo otwartych zasobów edukacyjnych do samodzielnej nauki, kursanci nadal preferują zajęcia w klasie, w której mają bezpośredni kontakt z nauczycielem i innymi kursantami. Nawet, jeśli zajęcia odbywają się zdalnie, możliwość poznania punktu widzenia innych uczniów oraz wysłuchania instrukcji nauczyciela jest czymś, czego nie można osiągnąć za pomocą samokształcenia przy użyciu otwartych zasobów edukacyjnych.

Aby uzyskać pełny obraz sytuacji w zakresie nauki języków osób dorosłych w swoich krajach, partnerzy przeprowadzili badanie dotyczące skutecznych technik różnicowania, metodologii i studiów przypadków. Rezultatem tej pracy jest „Podręcznik różnicowania”, pierwszy rezultat stworzony w ramach projektu PLGE, którego celem jest pokazanie sposobów wdrażania różnych praktyk w klasie, aby nauka języków wśród dorosłych była łatwa i intuicyjna. Wszystkie przykłady dostępne w podręczniku zostały wyjaśnione w sposób ułatwiający ich przyszłe wykorzystanie i dostosowanie przez nauczycieli.

Rezultat, „Podręcznik różnicowania”, będzie wkrótce dostępny na stronie PLGE do pobrania we wszystkich językach partnerskich (angielskim, polskim, hiszpańskim, włoskim oraz holenderskim). Zachęcamy do korzystania z rezultatu, który może okazać się przydatnym dla Ciebie narzędziem!

Obraz: https://pixabay.com/es/photos/personas-niñas-mujeres-estudiantes-2557396/