Pierwsze spotkanie w Polsce

Spotkanie inaugurujące projekt PLGE zostało zorganizowane w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) w Rzeszowie w dniach 2 i 3 listopada 2018 r., a wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich wchodzących w skład Konsorcjum projektu, z krajów Polski, Holandii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Pierwszy dzień spotkania miał charakter integracyjny i…
Czytaj dalej