Kategoria: News

Personalised Learning in Group Environments

Trzecie spotkanie w Walencji

W dniach 27 i 28 września partnerzy projektu PLGE spotkali się w Walencji na trzecim już spotkaniu, którego gospodarzem był FyG Consultores. Przedstawiciele wszystkich organizacji biorących udział w projekcie wzięli udział w spotkaniu, które było skuteczne i bardzo przydatne w organizacji przyszłych działań projektu. Uczestnicy spotkania omówili oraz ocenili pierwszy rezultat, Podręcznik różnicowania, który został…
Przeczytaj więcej

Podręcznik różnicowania: rekomendacje opracowane w projekcie

Głównym celem projektu PLGE jest dostarczenie poprzez platformę online zestawu innowacyjnych narzędzi, a także umiejętności i wiedzy, aby nauczyciele języków obcych mogli prowadzić wysokiej jakości szkolenia oraz oferować spersonalizowane możliwości uczenia się podczas kursów grupowych dla osób dorosłych. Badając sytuację uczenia się języków obcych przez osoby dorosłe, partnerzy projektu stwierdzili, że w wielu przypadkach, mimo…
Przeczytaj więcej

Jak zorganizować spersonalizowaną ścieżkę nauczania w Holandii

Aby wprowadzić spersonalizowane ścieżki nauczania, konieczne jest zidentyfikowanie oraz wprowadzenie konkretnych zmian, takich jak: „pożegnanie” z modelem tradycyjnej klasy; korzystanie z narzędzi informatyczno-komunikacyjnych w celu ułatwienia organizacji spersonalizowanej nauki; nauczyciele muszą być w stanie oferować jak najszerszą gamę stylów dydaktycznych; efektywność uczenia się uczniów powinno być skutkiem rozsądnych wyborów; ciągłe monitorowanie przestanie być nawykiem; zmiana…
Przeczytaj więcej

Europejskie wydarzenie upowszechniające w Holandii

W dniu 8 września 2019 r. partner Quart Mediation zorganizował w Assen w Holandii europejskie wydarzenie upowszechniające projekt PLGE. W wydarzeniu wzięło udział 17 nauczycieli i trenerów – przedstawicieli różnych szkół, a przede wszystkim edukacji osób dorosłych, z różnych krajów Europy, w tym z Bułgarii, Finlandii, Niemiec, Grecji, Łotwy, Norwegii, Portugalii i Słowacji. Większość uczestników…
Przeczytaj więcej

Drugie spotkanie we Włoszech

W piątek, 29 marca, w Santa Croce sull’Arno, w prowincji Piza we Włoszech, partner Forium zorganizował drugie spotkanie w projekcie PLGE. Forium jest włoskim partnerem tego projektu, w którym bierze udział łącznie pięć organizacji z różnych krajów UE: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (Polska), Eurospeak Language Schools Ltd (Wielka Brytania), Quarter mediation (Holandia) i…
Przeczytaj więcej

PLGE – Podręcznik różnicowania w środowiskach edukacyjnych L2

Pierwszy intelektualny rezultat projektu Erasmus+ realizowanego w ramach programu KA2 Partnerstwa Strategiczne w sektorze edukacji dorosłych, tj. podręcznik różnicowania w środowiskach edukacyjnych L2, został stworzony we współpracy wszystkich partnerów projektu „Personalised Learning in Group Environments”: CWEP z Polski; FyG Consultores z Hiszpanii; Quarter Meditation z Holandii; Fo.Ri.Um. z Włoch oraz Eurospeak z Wielkiej Brytanii.  Rezultat…
Przeczytaj więcej

Notatka prasowa od naszego Włoskiego Partnera

Europejski projekt skierowany do nauczycieli języków obcych dostarczający zróżnicowane narzędzia nauczania – nowe wyzwanie dla partnerów oraz organizacji szkoleniowej Forium w Santa Croce sull’Arno (we Włoszech). W najbliższych miesiącach powstanie biblioteka cyfrowa, dostępna w szczególności dla nowo zatrudnionych pracowników szkół, a każda klasa, w której wykorzystane zostaną nowoczesne technologie opracowane w ramach projektu PLGE, skorzysta…
Przeczytaj więcej

Pierwsze spotkanie w Polsce

Spotkanie inaugurujące projekt PLGE zostało zorganizowane w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) w Rzeszowie w dniach 2 i 3 listopada 2018 r., a wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich wchodzących w skład Konsorcjum projektu, z krajów Polski, Holandii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Pierwszy dzień spotkania miał charakter integracyjny i…
Przeczytaj więcej