PLGE

Personalised Learning in Group Environments

Numer projektu

2018-1-PL01-KA204-051042

Grupy docelowe

Nauczyciele języków obcych (bezpośrednio)
Uczniowie ze środowisk defaworyzowanych (pośrednio)

Okres realizacji

01.10.2018 – 30.09.2020

REZULTATY

Podręcznik zróżnicowanego uczenia się

Pobierz podręcznik

Indywidualny Plan Nauki i Ocena Potrzeb Ucznia

Pobierz przewodnik
Pobierz szablon LNA
Pobierz szablon ILP

Interaktywna platforma zasobów elektronicznych

Przejdź do platformy

PLGE

Celem tego projektu jest dostarczenie nauczycielom języków obcych zestawu innowacyjnych narzędzi w ramach indywidualnej platformy, wraz z umiejętnościami i wiedzą, które umożliwią zaoferowanie dorosłym osobom uczącym się wysokiej jakości, spersonalizowanych możliwości uczenia się w ramach grupowych kursów językowych dla osób dorosłych.

Cele projektu:

  • Stworzenie holistycznej i innowacyjnej metodologii i strategii w celu personalizacji do wykorzystania w środowiskach nauki języków obcych dla osób dorosłych.
  • Zwiększenie zdolności nauczycieli języków obcych L2 [nauczycieli drugiego języka] i kadry nauczycielskiej do stosowania technik personalizacji obecnie stosowanych i rozwijanych w nauczaniu w sektorze publicznym, w środowisku kształcenia osób dorosłych.
  • Zwiększenie zdolności nauczycieli języka L2 do oferowania wysokiej jakości możliwości uczenia się.
  • Zastosowanie korzyści płynących ze zindywidualizowanego uczenia się w innowacyjny sposób i w innym kontekście: dla osób dorosłych, uczących się w środowiskach grupowych.

Grupą docelową tego projektu są nauczyciele języka L2, pracujący z różnymi uczniami.