PLGE

Personalised Learning in Group Environments

Numer projektu

2018-1-PL01-KA204-051042

Grupy docelowe

Nauczyciele języków obcych (bezpośrednio)
Uczniowie ze środowisk defaworyzowanych (pośrednio)

Okres realizacji

01.10.2018 – 30.09.2020

REZULTATY

Podręcznik zróżnicowanego uczenia się

Pobierz podręcznik

Indywidualny Plan Nauki i Ocena Potrzeb Ucznia

Pobierz przewodnik
Pobierz szablon LNA
Pobierz szablon ILP

Interaktywna platforma zasobów elektronicznych

Platform tutorials
Przejdź do platformy

PLGE

Celem tego projektu było dostarczenie nauczycielom języków obcych zestawu innowacyjnych narzędzi znajdującej się na jednej platformie, wraz z umiejętnościami i wiedzą, które umożliwią zaoferowanie dorosłym słuchaczom spersonalizowane możliwości uczenia się w ramach grupowych kursów językowych.

Cele projektu:

  • Stworzenie holistycznej i innowacyjnej metodologii i strategii w celu personalizacji do wykorzystania w środowiskach nauki języków obcych dla osób dorosłych.
  • Zwiększenie zdolności nauczycieli języków obcych L2 [nauczycieli drugiego języka] i kadry nauczycielskiej do stosowania technik personalizacji obecnie stosowanych i rozwijanych w nauczaniu w sektorze publicznym, w środowisku kształcenia osób dorosłych.
  • Zwiększenie zdolności nauczycieli języka L2 do oferowania wysokiej jakości możliwości uczenia się.
  • Zastosowanie korzyści płynących ze zindywidualizowanego uczenia się w innowacyjny sposób i w innym kontekście: dla osób dorosłych, uczących się w środowiskach grupowych.

Grupą docelową tego projektu byli nauczyciele języka L2, pracujący z różnymi słuchaczami.