Europese pilot “Testtools voor gepersonaliseerd leren in groepsomgevingen”

Europese pilot “Testtools voor gepersonaliseerd leren in groepsomgevingen”

Een feedbackvragenlijst werd toegepast op de 20 deelnemers die betrokken waren bij de pilootactiviteit “Testinstrumenten voor gepersonaliseerd leren in groepsomgevingen” georganiseerd door Quarter Mediation (Nederland) van 18 juni tot 31 juli 2020 in het kader van Erasmus +. KA2 Strategisch Partnerschapsproject “PLGE – Gepersonaliseerd leren in groepsomgevingen”. De respondenten, taaldocenten en trainers op verschillende onderwijsniveaus waarvan de leerlingen met geografische en economische obstakels worden geconfronteerd, waren erg blij met de geteste tools, waaronder het Interactive Electronic ILP en het e-Learning Resource Platform. Ze beseften dat het doel van dit project niet alleen verwijst naar de mening van de docenten, maar ook naar de inspanningen van de studenten om betere resultaten te behalen. De feedback van de docenten omvat de mening over elk van de geteste tools:

Het PLGE-platform biedt voordelen voor de lerenden door hen de mogelijkheid en middelen te bieden om gerichte, gecontroleerde zelfstudieactiviteiten te kunnen ondernemen, het leerproces te verbeteren en een gevoel van eigenaarschap bij lerenden bij te brengen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerresultaten en ontwikkeling van het leren van talen.

Het Handboek over differentiatie in L2-leeromgevingen stelt leraren in staat om een breder perspectief te hebben op gepersonaliseerde leermogelijkheden met de nadruk op differentiatietechnieken die met succes kunnen worden gebruikt door een taaldocent om nieuwe methodologieën in de klas te implementeren.

Het gestandaardiseerde modulaire kader voor individuele leerplannen beantwoordt beter aan de behoeften van de studenten van vandaag dan traditionele instructie, zowel wat betreft de kwaliteit van het leren als de inhoud ervan.

De sjablonen voor individueel leerplan zijn flexibel om rekening te houden met de specifieke leerbehoeften van leerlingen. De behoeften van leerlingen worden beoordeeld, gecontroleerd en herzien, zodat leerlingen in de loop van de tijd vooruitgang boeken.

Over het algemeen benadrukten de deelnemers aan de proefactiviteit dat het Interactive Electronic ILP en e-Learning Resource Platform helpt bij het verbeteren van de organisatie en communicatie, het verbeteren van onafhankelijk en persoonlijk leren, evenals de kwaliteit en het aanbod van middelen en digitale geletterdheid. Het biedt meer mogelijkheden voor samenwerking en interactie. Bovendien biedt het PLGE-platform, vanwege de recente COVID-19-gerelateerde veranderingen in de onderwijssystemen, een grote verscheidenheid aan informatie die echt handig is voor taalleraren.