PLGE

Personalised Learning in Group Environments

Project nummer

2018-1-PL01-KA204-051042

Doelgroepen

Taalleraren (direct)
Leerlingen met een achtergestelde achtergrond (indirect)

Periode van implementatie

01.10.2018 – 30.09.2020

RESULTATEN

Handboek over differentiatie in L2 leeromgevingen

Handboek downloaden

Gestandaardiseerd modulair individueel leerplankader

Platform tutorials
Betreed het platform

PLGE

Het doel van dit project is om taaldocenten te voorzien van een reeks innovatieve hulpmiddelen in een individueel platform, samen met de vaardigheden en kennis om volwassen studenten kwalitatief hoogwaardige, gepersonaliseerde leermogelijkheden te bieden in cursussen voor volwassenen, groepstalen.

De doelstellingen van het project zijn:

  • Vorm een holistische en innovatieve methodologie en strategie om te personaliseren voor gebruik in taalleeromgevingen voor volwassenen.
  • De capaciteit van L2-taaldocenten [docenten in de tweede taal] en onderwijzend personeel vergroten om de personalisatietechnieken die momenteel worden gebruikt en ontwikkeld in het onderwijs in de openbare sector, in de volwasseneneducatieomgeving te kunnen toepassen.
  • Vergroot de capaciteit van L2-taaldocenten om hoogwaardige leermogelijkheden te bieden.
  • De voordelen van gepersonaliseerd leren op een innovatieve manier en in een andere context toepassen: voor volwassen studenten, studeren in groepsomgevingen.

Doelgroep van dit project zijn L2-taaldocenten, werkend met verschillende leerlingen.